Hakkında

ÖZGEÇMİŞ

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1986 yılında mezun oldu. İki yıllık zorunlu hizmetini Konya ve Zonguldak’ta tamamladı. 1989 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve

Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği’nde uzmanlık eğitimine başladı. 1993 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olduktan sonra aynı kliniğin eğitim kadrosuna

başasistan olarak atandı. 2006 yılında doçent oldu. Eğitim kadrosundaki görevini 2015 yılında emekli olana kadar sürdürdü. Başlıca ilgi alanları farklı yaşam dönemlerinde 

kadın ruh sağlığı ve hastalıkları, psikoterapiler (destekleyici psikoterapi, dinamik yönelimli psikoterapi, psikodrama), obsesif kompulsif bozukluk, şizofreni, şizofrenide

psikososyal girişimlerdir. Bunların yanı sıra anksiyete bozuklukları (panik bozukluğu, sosyal fobi gibi), duygudurum bozuklukları ve kişilik sorunları/bozukluklarında  ilaç

tedavisi ve bireysel psikoterapi uygulamaktadır. Birçok panelde konuşmacı olarak yer almış, ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler yayınlamış, danışmanlık yapmıştır.

Türkiye Psikiyatri Derneği bünyesinde psikiyatri uzman ve asistanlarına yönelik olarak sürdürülen destekleyici psikoterapi eğitimlerinin Ege Bölgesi koordinatörüdür. 


DİPLOMA VE SERTİFİKALAR

T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploması (1986)

T.C. Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Belgesi (1993)

Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü Psikodrama Terapötü Diploması (1999)

T.C. Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Belgesi (2006)

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Belgesi (2010)

Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Eğitici Sertifikası (2013)

CETAD Cinsel Travma ve Travma Terapileri Eğitimi Sertifikası (2018) 


PSİKOTERAPİ EĞİTİMLERİ

Dr.Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü, Psikodrama Terapötü Eğitimi (1991-1998)

Halime Odağ Psikoanaliz ve Psikoterapi Vakfı, Analitik Yönelimli Grup Psikoterapisi Eğitimi  (2000-2004)

Halime Odağ Psikanaliz ve Psikoterapi Vakfı, Süpervizyonlu Olgu İzleme Eğitimi (2004-2008)

Türkiye Psikiyatri Derneği, Destekleyici Psikoterapi Eğitici Eğitimi (2011-2013)

CETAD Cinsel Travmalar Temel Eğitimi  ve Travma Terapileri Eğitimi  (2017-2018) 


ÜYE OLDUĞU MESLEKİ DERNEKLER ve GÖREVLER

İzmir Tabip Odası Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Kadın Ruh Sağlığı Çalışma Birimi Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Destekleyici Psikoterapi Çalışma Birimi Üyesi

CETAD (Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği) Üyesi

Şizofreni Dayanışma Derneği Üyesi 

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanlığı (2015-2017)

Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı (2014-2016)

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Yürütme Kurulu Sekreterliği (2011-2013; 2013-2015)

Türkiye Psikiyatri Derneği Yeterlik Kurulu Sınav Alt Kurulu Üyeliği (2011-2013; 2013-2015)


KİTAP EDİTÖRLÜĞÜ

1.Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı. Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi AD (ed) 1. baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi, 52 bölüm, 2013.

2.Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri. Gülseren L (ed) 1.baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, 10 bölüm, 2017.


KİTAP BÖLÜMÜ YAZARLIĞI

1.Duygudurum bozukluklarında psikoz.Duygudurum bozukluklarında atipik antipsikotik kullanımı içinde, Vahip S (ed), 1. baskı, İstanbul, Okuyan Us Yayınları, s.7-23, 2001.

2.Psikojenik cilt yolma. Dürtü kontrol bozuklukları içinde, Tamam L (ed), 1. baskı, Ankara, Hekimler Yayın Birliği, s.451-478, 2009.

3.Klasik antipsikotikler. Temel Psikofarmakoloji içinde, Yüksel N (ed), 1. baskı, Ankara, TürkiyePsikiyatri Derneği Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi, s.789-805, 2010.

4.Geçmişten Bugüne Kadın ve Ruh Sağlığı.Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı içinde,Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi AD (ed) 1. baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği  

   Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi, s.25-35, 2013.

5.Lohusalık ve Ruh Sağlığı.Kadınların Yaşamı ve Kadın Ruh Sağlığı içinde, Yüksel Ş, Gülseren L, Başterzi AD (ed) 1. baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Çalışma

   Birimleri Dizisi, s. 287-318, 2013.

6.Savaş ve Kadın Ruh Sağlığı.Barış Kitabı içinde. Başterzi AD, Aker T (ed), 1.baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Bilimsel Çalışma Birimleri Dizisi, s.211-225, 2015.

7.Kadına yönelik aile içi cinsiyetçi şiddet: Klinik uygulamada yaklaşım ve sorumluluklar. Gülseren L, Başterzi AD. Gündelik Yaşamdan Kliniğe Şiddet ve Psikiyatri içinde. 

   Gülseren L (ed) 1.baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, s.55-87, 2017.

8.Deri yolma bozukluğu.Çetinay Aydın P, Gülseren L.  Obsesif Kompulsif ve İlişkili Bozukluklar içinde. Tükel R, Demet MM (ed), 1.baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği

   Çalışma Birimleri Dizisi, s.195-222, 2017.

9.Şizofrenide aileye yönelik girişimler. Gülseren L.  Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar içinde. Esen Danacı A, Böke Ö, Saka MC, Erol A, Ulusoy Kaymak S (ed),

    güncellenmiş 2.baskı, Ankara, Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Çalışma Birimleri Dizisi 22, s.618-630, 2018.DERGİ EDİTÖRLÜĞÜ

Psikiyatride Güncel Dergisi: Gündelik Yaşamda Şiddet ve Psikiyatri. Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları, Ankara, Cilt 2, Sayı 3, 2012.


ULUSAL VE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELERİ

1. Gülseren L.  (1995) Yaşlılık döneminde görülen major psikiyatrik bozukluklar. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 3 (3): 185-192.

2. Gülseren L,Eğrilmez A,Gülseren Ş, Kültür S (1995) Obsesif kompulsif bozukluk tanısı konmuş bir grup hastada kompulsiyonların biçim ve içerikleri. Türk Psikiyatri Dergisi

     6 (1): 35-40.

3. Eğrilmez A, Gülseren L, Aydemir Ö, Kültür S (1995) Obsesif kompulsif bozuklukta fenomenolojik özellikler. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 3 (1): 9-14.

4. Gülseren L (1996) Atipik antipsikotik ilaçlar. Şizofreni: yeni gelişmeler içinde. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 1: 607-629.

5. Gülseren L, Bodur Z, Kültür S (1997) Obsesif-kompulsif bozuklukta ailesel yüklülük: bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi 8 (3): 228-233.

6. Eğrilmez A, Gülseren L, Gülseren Ş, Kültür S (1997) Phenomenology of obsessions in a Turkish series of OCD patients. Psychopathology 30:106-110.

7. Gülseren L,Mete L (1998) Şizofrenide EKT. Elektrokonvülsif Tedavi içinde. Ege Psikiyatri Sürekli Yayınları 3: 273-277.

8. Gülseren L, Coşkun S, Gülseren Ş, Kültür S (1999) Şizofreni ve bipolar bozukluk tanısı konan hastalar ile ailelerinde aile işlevleri üzerine karşılaştırmalı bir çalışma.

     Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi 7 (1): 23-32.

9. Gülseren L, Turgut S, Yaprak S, Kültür S (1999) Şizofreni tanısı konmuş bir grup hastanın aileleriyle sosyometrik psikodramatik grup terapisi süreci.Türk Psikiyatri Dergisi

     10 (4): 325-331.

10. Gülseren L (1999) Doğum sonrası depresyon: bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi 10 (1): 58-67.

11.  Aydemir Ö, Yağcı E, Gülseren L, Kültür S (1999) Menopoz döneminde anksiyete ve depresyon. Türk Psikiyatri Dergisi 10 (4): 268-274.

12. Gülseren L, Mete L, Tokuçoğlu L, Kültür S (2000) Şizofrenide antipsikotik sağaltıma bağlı yan etkilerin klinik belirtilerle ilişkisi. Nöropsikiyatri Arşivi 37 (2): 93-96.

13. Gülseren L, Erol A (2000) Şizofrenide ilaç sağaltımı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 10 (4): 213-227.

14. Gülseren L, Hekimsoy Z, Gülseren Ş, Bodur Z, Kültür S (2001) Diabetes mellituslu hastalarda depresyon, anksiyete, yaşam kalitesi ve yetiyitimi. Türk Psikiyatri Dergisi 12

        (2): 89-98.

15. Gülseren L,Kanyılmaz B, Gülseren Ş, Kültür S (2001) Doğum yapmış bir grup kadının Genel Sağlık Anketi ile değerlendirilmesi:karşılaştırmalı bir çalışma. Nöropsikiyatri

      Arşivi 38 (3): 159-166.

16. Mete L, Gülseren L, Tokuçoğlu L, Kültür S (2001) Şizofrenide görülen dikkat bozukluğu sağaltıma yanıt yönünden negatif belirtilere mi yoksa pozitif belirtilere mi paralel

        bir seyir gösteriyor. Türk Psikiyatri Dergisi 12 (3): 167-174.

 17. Gülseren L (2002) Şizofreni ve aile: güçlükler, yükler, duygular, gereksinimler. Türk Psikiyatri Dergisi 13 (2): 143-151.

 18. Yürekli Y, Bodur Z, Gülseren L, Mete L (2003) Eksiklik sendromu olan ve olmayan şizofreni tanılı hastalarda bölgesel beyin kan akımlarının karşılaştırılması. Türk

         Psikiyatri Dergisi 14 (4): 255-262.

19. Bezircioğlu İ, Gülseren L, Öniz A, Kındıroğlu N (2004) Menopoz öncesi ve sonrası dönemde depresyon-anksiyete ve yetiyitimi. Türk Psikiyatri Dergisi 15 (3): 199-207.

20. Gülseren L (2005) Kadın üreme hormonları ve depresyon.  Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (Kadın üreme yaşamı ve ruhsal bozukluklar ek sayısı), 13: 25-28.

21. Gülseren L (2005) Gebelik ve loğusalık dönemi. Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji Dergisi (Kadın üreme yaşamı ve ruhsal bozukluklar ek sayısı), 13: 5-12.

22. Gülseren L, Gülseren Ş, Hekimsoy Z, Mete L (2005) Comparison of Fluoxetine and Paroxetine in type II diabetes mellitus patients. Archives of Medical Research 36      

        (2):159-165.

23. Gülseren L, Kalafat D, Mandacı H, Gülseren Ş, Çamlı L (2005) Effects of Tibolone on the quality of life, anxiety-depression levels and cognitive functions in natural

        menopause: an observational follow-up study. Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 45 (1): 71-73.

24. Sarıçiçek A, Gülseren L (2006) Klozapin kullanımıyla ilişkili miyokloni: Bir olgu sunumu. Klinik Psikiyatri Dergisi 9(4): 198-202.

25. Ünal E, Gülseren L, Tokatlıoğlu B, Kılıçarslan EE, Gülseren Ş, Mete L, Baysal S, Turgut S (2006) Hava trafik kontrolörlerinde stresle başa çıkma eğitiminin ruhsal belirtiler

        ve tükenmişlik düzeylerine etkisi: Kontrollü, prospektif bir çalışma. Klinik Psikiyatri Dergisi 9(3): 109-115.

26. Gulseren S, Gulseren L, Hekimsoy Z, Cetinay P, Ozen C, Tokatlioglu B (2006) The effects of treatment on depression, anxiety, health related quality of life and disability in

        patients with overt and subclinical thyroid dysfunction: a prospective study.  Archives of Medical Research 37 (1):133-139.

27. Gulseren S, Gurcan M, Gulseren L, Gelal F, Erol A (2006) T2 hyperintensities in bipolar patients and their healthy siblings: a controlled, cross-sectional study. Archives of

        Medical Research 37 (1) 79-85.

28. Gülseren L,Çetinay P, Tokatlıoğlu B, Öztürk Sarıkaya Ö, Gülseren Ş, Kurt S (2006) Depression and anxiety levels in infertile Turkish women. The Journal of  Reproductive

       Medicine 51(5): 421-426.

 29. Gülseren L, Erol A, Gülseren Ş, Küey L, Kılıç B, Ergör G (2006) From antepartum to postpartum: a prospective study on the prevalence of peripartum depression in a

         semiurban Turkish community. The Journal of Reproductive Medicine 51(12): 955-960.  

30. Ünal E, Mete L, Gülseren L, Eliküçük B (2008) Fluvoksamin kullanımı sonucunda gelişen saç kaybı (olgu sunumu) RCHP 2:1-2, 63-66.

31. Gülseren L, Çam B, Karakoç, Yiğit T, Esen Danacı A, Cubukçuoğlu Z, Taş C, Gülseren Ş, Mete L (2010) Şizofrenide ailenin yükünü etkileyen etmenler. Türk Psikiyatri

       Dergisi, 21:203-212.

32. Gülseren L, Akdeniz F (2011) Psikotrop ilaçların kardiyak teratojenik etkileri. Psikotrop ilaçların kardiyak ve metabolik yan etkileri’nde. Psikiyatride Güncel, 1(4): 311-

        322.

33. Gülseren L, Başterzi AD (2012) Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet: Klinik Uygulamada    Yaklaşım ve Sorumluluklar. Gündelik Yaşamda Şiddet ve Psikiyatri’de. Psikiyatride

       Güncel, 2(3): 199-209.

34. Çetinay P, Güngör BB, Gülseren L (2012) Kleptomani tedavisinde naltrekson: bir olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 23(4): 284-286.

35. Gülseren L (2013) Aileye Yönelik Girişimler. Psikiyatride Ruhsal İyileştirim içinde. Psikiyatride Güncel.

36. Gülseren L (2013) Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş. Gebelik ve emzirme sırasında ruhsal hastalıklara yaklaşım içinde. Psikiyatride

       Güncel, 3(4):299-311.

37. Çam B, Gülseren L, Mete L, Gülseren Ş (2015) Klozapin ve olanzapin ile ilişkili atrial fibrilasyon: olgu sunumu. Türk Psikiyatri Dergisi, 26(3):221-226.

38. Karakoç B, Gülseren L, Çam B, Gülseren Ş, Tenekeci N, Mete L (2015) Depresyonu olan kadınlarda aile içi şiddetin yaygınlığı ve ilişkili etkenler. Nöropsikiyatri Arşivi,   

        52:324-330.